تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

گان – پیشبند استاد کار

 

گان جراح ( لباس جراح) یا پیشبند استاد کار
ضدآب ، سه لایه ، دارای مجوز بهداشت برای پارچه های مصرفی
مناسب برای آرایشگران جهت جلوگیری از برخورد مواد بر روی لباس

 

 

199726_mo

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط