تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

چوب آبسلانگ برای اپلاسیون

کاردک موم(چوب  آبسلانگ)
ازاین محصول برای کشیدن موم اپیلاسیون بر روی بدن (دست وپا)
بصورت نازک ویکنواخت استفاده می‌شود.
کاردک در مدلهای  چوبی  و پلاستیکی می‌باشد، که البته کاردک چوبی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

chob abeslang

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط