رنگ مو یکسی

رنگ مو یکسی محصول کارخانه ژاله نور ،دارای ویتامین C می باشد . رنگ موی یکسی به دلیل غلظت خوب و فورمولاسیون ترکیبی برای موهای سفید مناسب است. رنگ موی یکسی بدلیل حرفه‌ای بودن جهت استفاده آرایشگران بسیار با صرفه می‌باشد حتی می‌توانند به نسبت شماره انتخابی تا ۱ برابر با اکسیدان مورد نظر خود ترکیب نمایند. کاتالوگ رنگ یکسی دارای ۸۳ شماره طیف رنگ می‌باشد. رنگ موی یکسی  با تنوع رنگ برای موهای سر برای ترکیب با رنگها برای کاربری روی مش‌ها بکار می‌رود. رنگ مو یکسی