تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

پودر دکلره کریتیو

روشن کردن مو تا ۹ پرده
بدون خشک و زرد شدن مو

چنانچه قبلا از این پودر استفاده نموده‌اید دیگر نیازی به توضیح دادن در مورد کیفیت کالا نیست.

 

podr creativeپودر دکلره کریتیو یا دی کالر با بسته بندی یک کیلویی موجود می‌باشد.

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط