تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

پودر دکلره کلنر

پودر دکلره کلنر:

پودر دکلره کلنر

پودر سفیذ و بدون غبار
بصرفه برای سالن‌داران و آرایشگران
عرضه شده در بسته بندی‌های یک کیلویی
تولید: ایران

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط