تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

ملحفه اپلاسیون

از بدیهی ترین لوازم مصرفی سالنها همین ملحفه‌ها است که علاوه بر حفظ بهداشت برای مشتریان به تمیز ماندن تختهای اپیلاسیون هم کمک می‌کند.
نوع فناوری شده با تکنولوژی نانو ملحفه می تواند به عبور هوا و کاهش تعرق کمک کند.

bed-sheet-roll

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط