تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

فویل پایون

فویل پایون در حجم‌های مخلتف و به طول ۳۰ سانتی متر

 

فویل پایون
۱۶ میکرون ( نازک )
۱۸ میکرون ( متوسط )
۲۰ میکرون ( ضخیم )

مناسب و بصرفه برای آرایشگاه‌ها و سالن داران حرفه‌ای

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط