تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

شانه دم باریک

شانه حالت دهنده با قابلیت های متعدد
مخصوص برطرف کردن گره و پیچ و تاب مو، حالت دادن و آغشتن ژل و کرم های حالت دهنده به مو
ست ساز و تولید سوئیس
تهیه شده با تکنیک های سنتی سوئیسی
با دندانه های مخروطی شکل و نوک گرد
به مو و پوست سر آرامش می بخشد

در دو سایز شانه درشت و شانه ریز

08950537509

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط