تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

اسپری مو

میزان براقیت:    ۰۳ قوی
قدرت نگاهدارندگی:   ۰۰ بسیار ملایم
زمان مناسب برای مصرف:    بعد از شستو و قبل از سشوار کشی
میزان محافظت از مو:   ۰۴ بسیار قوی
طریقه استفاده:    از ریشه تا نوک مو اسپری گردد
قدرت حجم دهنگی به مو :   ۰۴ بسیار قوی
مناسب برای کدام یک از انواع مو:    مناسب برای انواع مو خصوصا گیسوان معمولی و چرب
عملی که بعد از استفاده محصول توصیه میگردد:    با حرارت ملایم سشوار خشک گردد
مواد تشکیل دهنده:    گلیسیرین خالص و کراتین هیدرولیز شده
حجم :   ۲۰۰ میلی

 

Stecer

تلفن سفارش کالا: 02177828376
سفارشات سالن‌ها با سرویس رایگان صورت می‌گیرد

مطالب مرتبط